Facebook

 kliknij w grafikę powyżej aby przejść do naszej strony na Facebooku

Edumaster w komórce

kliknij w grafikę powyżej aby zalogować się do platformy Edumaster

Microsoft 365 - Teams

 

kliknij w grafikę powyżej aby zalogować się do platformy Teams za pośrednictwem której prowadzone są konsultacje zbiorowe online

Instrukcja logowania w aplikacji Teams - konto szkolne

 

 NASZA SZKOŁA POSIADA WŁASNĄ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ DO NAUKI ONLINE OPARTĄ NA USŁUDZE MICROSOFT 365 

 UCZNIOWIE ODBYWAJĄ KONSULTACJE ZBIOROWE ONLINE PRZY WYKORZYSTANIU NARZĘDZIA TEAMS 

 

W naszej szkole łączymy tradycyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wszystkim słuchaczom udostępniamy multimedialne publikacja zamieszczone na platformie  edukacyjnej platforma.edumaster.pl

Interaktywne ćwiczenia, filmy, testy, arkusze egzaminacyjne, z których można korzystać zarówno samodzielnie w domu jak i na zajęciach w szkole, tak na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych.

 

kliknij w grafikę powyżej (lub link poniżej) aby zapoznać się z:

Instrukcją aktywacji dostępu do platformy edukacyjnej Edumster

 

Słuchaczom naszego liceum ogólnokształcącego oferujemy publikacje z:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka angielskiego
  • języka niemieckiego
  • biologii
  • historii
  • geografii
  • wiedzy o społeczeństwiePublikacje są zgodne z podstawą programową MEN oraz wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminów.

 

Nasi Słuchacze będą mogli korzystać z udostępnionych materiałów bez żadnych ograniczeń, ucząc się we własnym tempie, w dowolnym miejscu i czasie przygotowując się do zajęć, nadrabiając zaległości, nieobecności na zajęciach, przygotowując się do egzaminów.

 

ZDOBYWANIE WIEDZY JESZCZE NIGDY NIE BYŁO TAK ŁATWE I PRZYJEMNE!